}else{ ?> background-image

Hoe verkrijgt u het Oppluslabel (voor particulieren)?


Aan welke eisen moet worden voldaan?
Het label wordt toegekend als aan de volgende punten is voldaan:
  • Uit de rubrieken - toegankelijkheid, veiligheid, gebruiksgemak en woonomgeving moet per rubriek aan tenminste 3 eisen zijn voldaan (12 eisen).
  • In ieder geval dient tenminste voldaan te zijn aan de veiligheidseisen met betrekking tot deuren en dorpels.
  • Als in maximaal een enkele rubriek niet aan tenminste 3 eisen is voldaan, dient tenminste aan 14 eisen in totaal te zijn voldaan.

Samenstelling label
SKO verstrekt het label in de vorm van een gewaarmerkt certificaat, waarin is vermeld aan welke eisen de woning voldoet.

Waarom een certificaat?
Het certificaat is bedoeld als bewijsdocument dat aangeeft dat de woning bestemd is voor duurzaam bewonen, ook voor gehandicapten.

Een Oppluslabel aanvragen
U kunt een oppluslabel aanvragen bij SKO, of bij de door SKO erkende c.q. samenwerkende makelaars. Particulieren in een woongebouw (flat) kunnen eveneens het label verkrijgen. Het label kan dan alleen betrekking hebben op de gerealiseerde eisen van het oppluspakket voorzover die betrekking hebben op 'binnen de eigen woning'.
Aanvraag van het Oppluslabel door particulieren voor hun eigen woning in een woongebouw is alleen mogelijk als het woongebouw zelf een oppluslabel heeft verkregen.

Vijf ijzersterke redenen om op te plussen

  • De vergrijzing neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Met andere woorden: comfort, welzijn en zorg zullen steeds hoger op het wensenlijstje staan. Met een schrijnend tekort aan seniorenwoningen zullen de bestaande woningen dus moet worden verbeterd of aangepast.
  • Gemiddeld behoort nu 1 op de 3 huishoudens tot de senioren (55-plussers). Dienstverlening en ondersteuning zullen toenemend aan huis worden verleend. Dat huis zal wel geschikt moeten zijn voor bewoner en dienstverlener.
  • Gemiddeld meer dan 1600 senioren overlijden jaarlijks in en om het huis. Hoe? Te hoge drempels, te gladde vloeren, onvoldoende licht buiten en binnen bijvoorbeeld op de route slaapkamer-badkamer.
  • Gebrekkige voorzieningen, zoals hoogteverschillen, te smalle ingangen, te laag toilet enz. verhogen de kans op ongevallen.
  • Renovatie achter de rug? De bewoner kan nog jaren, tot op hoge leeftijd in zijn eigen huis blijven wonen, in de vertrouwde buurt. Hij kan zichzelf redden en voelt zich veiliger, met meer comfort.
hide panel Loading...