}else{ ?> background-image

Antwoorden op veelgestelde vragen


Opplussen, wat is dat?

Opplussen is het aanpassen van de woning voor 55+ ers of voor mensen met een lichte functiestoornis. Het doel daarvan is de woning veiliger te maken en ongevallen te vermijden.

Moet je gehandicapt zijn om op te plussen?

Nee, het gaat om het wegnemen van barrières in en om de woning. Een trap voor de voordeur is net zo onpraktisch als je met een rollator naar binnen wil of met een kinderwagen.

Waarom Opplussen als je gezond bent?

De woning aanpassen als zich problemen voordoen is te laat! Dus: deuropeningen verbreden voordat een rolstoel nodig blijkt en niet als de rolstoel al is aangeschaft. Of misschien wel tijdig op zoek gaan naar een betere woning.

Wie draait voor de kosten op van Opplussen?

Een eigenaar van een woning draait zelf voor de kosten op als hij iets aan zijn of haar woning wil veranderen. Een huurder kan de wens voor bepaalde veranderingen binnen de woning kenbaar maken bij de verhuurder. Mogelijk hebben meerdere huurders dezelfde wens en kan de verhuurder dit collectief oppakken. Een huurder in een flatgebouw of appartementencomplex zal, vaak via de huurcommissie, met de verhuurder moeten overleggen over aanpassingen in gemeenschappelijke ruimtes, zoals entree, galerijen, centrale portiek.

Wat houdt de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in?

De landelijke WMO regels zijn op de website van de Rijksoverheid te lezen.
Het officiële document kunt u hier lezen.
Per gemeente kan dit verschillen; wij adviseren u altijd bij uw eigen gemeente naar dit regelement te informeren zodat u de juiste informatie heeft.

Wat is de bedoeling van regels over toegang tot de woning?

In de eerste plaats natuurlijk dat de woning bereikbaar is. Verder zijn die regels ter voorkoming van ongelukken.

Aan welke eisen moet de ingang van de woning voldoen?

Voor het hoogteverschil tussen de buitenkant van het huis en de voordeur gelden bepaalde eisen. Ook dorpels moeten geen barrière zijn waarover je gemakkelijk kunt struikelen. Wat te denken van de hoogte van de brievenbus en de deurbel?
U leest er meer over onder Toegankelijkheidseisen.

Zijn er ook veilige garagepoorten?

Veel garagepoorten hebben een zogenaamde loopdeur. Let erop bij de vernieuwing van een garagedeur dat de loopdeur een vlakke verbinding heeft.

De deuren, breedte en praktisch gebruik

Speciaal de deuren naar binnen en haldeuren moeten een minimale breedte hebben om zonder problemen met hulpmiddelen gebruik van te kunnen maken. Ook rondom de deuren, we noemen dat het gebruiksvlak, moet voldoende ruimte zijn om zich te kunnen bewegen.
U leest er meer over onder Toegankelijkheidseisen.

Waaraan moeten dorpels in huis voldoen?

In veel oudere woningen werden terazzo of houten dorpels gebruikt. Als die dorpels hoger zijn dan 2 cm is de vervanging dringend gewenst.

Belangrijke links

Overheid: Bouwbesluit 2012

Praktische stichtingen: Veiligheid

© SKO
hide panel Loading...