}else{ ?> background-image

De organisatie


De vergrijzing in Nederland neemt de komende jaren enorm toe. Vooral het aandeel 65-79 jarigen blijft stijgen en vanaf 2025 neemt ook de groep 80-plussers sterk toe (de dubbele vergrijzing). Ouderen moeten en willen langer zelfstandig blijven wonen. Dit vraagt om de nodige aanpassingen van de woning.

Stichting Kenniscentrum Opplussen (SKO) biedt u hierin ondersteuning. SKO heeft namelijk als doel bestaande woningen te verbeteren (opplussen) op een manier dat mensen, ook op hoge leeftijd, langer in de eigen woning verantwoord kunnen blijven wonen.

Wat is opplussen?

Woningen die al gebouwd zijn, verbeteren en aanpassen op een manier dat zij geschikt worden om daarin langdurig te blijven wonen, ook op hoge leeftijd.

Wat doet de Stichting Kenniscentrum Opplussen voor u?

  • De Stichting adviseert u over een plan van aanpak voor een opplusproject.
  • Kan een quickscan van gebouwen en complexen verzorgen ter beoordeling van de noodzaak tot opplussen.
  • Kan aan de hand van een kostencalculatie het investeringsniveau vaststellen.

Geschiedenis

In opdracht van het Ministerie van VROM, tegenwoordig Ministerie van Infrastructuur en Milieu, startte in 1997 de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) het experimentenprogramma 'Opplussen in kwadraat'. Het doel hiervan was een keten van maatregelen te initiëren voor vastgoedeigenaren. Aanpassingen die erop waren gericht om duurzaam te kunnen blijven wonen.

Op 1 april 2003 heeft de SEV op initiatief van het voormalig Ministerie het eindresultaat en de aanbevelingen van die experimentele fase overgedragen aan het daarvoor speciaal opgerichte Stichting Kenniscentrum Opplussen (SKO). De eerste taak van SKO was voorlichting aan huiseigenaren en assistentie bij planontwikkeling van corporaties, woningverhuurbedrijven en beleggers.

Om de adviesfunctie van SKO volledig tot haar recht te laten komen, is SKO vervolgens in 2011 overgedragen aan Alphaplan. Alphaplan was daarvoor een van de initiatiefnemers. Per 2015 heeft Alphaplan, SKO in een nieuw jasje gestoken, namelijk 'Opplussen, de nieuwe dimensie'.

Voorwaarden voor deelname

Licentie gebruik Logo 'Oppluslabel' en de naam 'Opplussen'

Nadat een deelnemer het formulier Verklaring lidmaatschap ondertekend aan het secretariaat heeft toegezonden, is het betrokken bedrijf gerechtigd het Oppluslabel en de naam Opplussen te gebruiken voor eigen marketingdoeleinden.

Zowel het Oppluslabel als de merknaam Opplussen mogen niet aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van Stichting Kenniscentrum Opplussen.

Download hier de licentie-bepalingen.

Oppluslabel

Het Oppluslabel is een certificaat waaruit blijkt aan welke oppluscriteria de woning of het woongebouw voldoet.

Vijf ijzersterke redenen om op te plussen

  • De vergrijzing neemt de komende jaren alleen nog maar toe. Met andere woorden: comfort, welzijn en zorg zullen steeds hoger op het wensenlijstje staan. Met een schrijnend tekort aan seniorenwoningen zullen de bestaande woningen dus moet worden verbeterd of aangepast.
  • Gemiddeld behoort nu 1 op de 3 huishoudens tot de senioren (55-plussers). Dienstverlening en ondersteuning zullen toenemend aan huis worden verleend. Dat huis zal wel geschikt moeten zijn voor bewoner en dienstverlener.
  • Gemiddeld meer dan 1600 senioren overlijden jaarlijks in en om het huis. Hoe? Te hoge drempels, te gladde vloeren, onvoldoende licht buiten en binnen bijvoorbeeld op de route slaapkamer-badkamer.
  • Gebrekkige voorzieningen, zoals hoogteverschillen, te smalle ingangen, te laag toilet enz. verhogen de kans op ongevallen.
  • Renovatie achter de rug? De bewoner kan nog jaren, tot op hoge leeftijd in zijn eigen huis blijven wonen, in de vertrouwde buurt. Hij kan zichzelf redden en voelt zich veiliger, met meer comfort.

Secretariaat
Wilt u contact met het secretariaat dan kan dat via telefoonnummer (0172) 484 084 of via het contactformulier.

Download onze brochure Opplussen, de nieuwe dimensie.

© SKO
hide panel Loading...