}else{ ?> background-image

de Senioren Thuistest


Voor wie is de Senioren Thuistest bedoeld?

 • Ouderen die willen weten of hun woning geschikt is om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.
 • Ouderen die denken over verhuizen en de nieuwe woning willen toetsen.
 • Ouderen die hun woning willen (laten) opknappen of aanpassen.

Waarom een ThuisTest?
'Moet ik me nu al druk maken over de toekomst? Voorlopig woon ik hier naar mijn zin en later zie ik wel' denkt u misschien. Sommige ouderen vinden het maar onzin al te ver vooruit te kijken. Toch is het verstandig even stil te staan bij uw huidige of toekomstige woning.

Tijdens het leven zetten mensen regelmatig de stap naar een ander huis. Ze gaan op kamers, ze trouwen of gaan samenwonen, willen groter of juist kleiner gaan wonen. De meeste ouderen kiezen ervoor zolang het kan niet te verhuizen; men is vertrouwd met de woning en de buurt en wil er voor geen goud weg.

Toch kan niet altijd even gemakkelijk aan die wens worden voldaan. Mogelijk laat uw gezondheid u enigszins in de steek en hebt u hulp van buiten nodig. Of kunt u minder goed uit de voeten en is alleen een aangepaste woning de oplossing om zelfstandig te blijven wonen. Maar ook het toenemen van de vrije tijd stelt andere eisen aan de woning: is er bijvoorbeeld voldoende ruimte om uw hobby's uit te voeren?

Hoe weet u nu of uw woning tot in lengte van dagen geschikt zal zijn? Geen mens kan daarop een zinnig antwoord geven. Wel is het mogelijk alvast vooruit te kijken met behulp van de Senioren Thuistest. Wanneer u met deze test uw huis eens doorloopt zult u ontdekken dat sommige dingen in de toekomst misschien problemen op zullen leveren. Misschien kunt u te zijner tijd met wat eenvoudige aanpassingen volstaan of is het raadzaam om op zoek te gaan naar een andere woning.

In het laatste geval kunt u de Senioren ThuisTest ook gebruiken bij het vinden van een geschikte woning.

Aan welke eisen moet een geschikte woning voldoen?
In deze Senioren ThuisTest staan eisen die u aan een 'levensloopbestendige' woning kunt stellen. Met levensloopbestendig bedoelen we dat u uit een dergelijke woning in elk geval niet hoeft te verhuizen als u wat moeilijker ter been wordt of met andere lichte gezondheidsproblemen te maken krijgt.

De eisen waarop deze tekst is gebaseerd, zijn afkomstig uit het handboek opplussen. Het handboek is een leidraad voor architecten, bouwer's corporaties en verenigingen van eigenaren. Daarin staan de meer technische details van het opplussen beschreven.

Als u aan alle eisen voldoet kunt u bij de Stichting kenniscentrum Opplussen een certificaat van goedgekeurde woning aanvragen. Dat certificaat heet het 'Oppluslabel'. Ook als u slechts een deel van de woning laat aanpassen kan een zogenaamd deelcertificaat worden verkregen Het volledige Oppluslabel wordt in het algemeen alleen toegekend aan woningen en gebouwen, van woningcorporaties en VvE's. Maar ook als u uw eigen woning een complete facelift geeft, kunt u natuurlijk het Oppluslabel verkrijgen.

De verschillende eisen voor opplussen kunnen worden verdeeld in vijf categorieen:

 • De woonomgeving
  Voor uw dagelijkse boodschappen moet u in de buurt terechtkunnen. Om geld te halen voor die boodschappen moet er ook een bank of postkantoor in de directe omgeving van de woning liggen. De omgeving van de woning dient veilig te zijn voor voetgangers en fletsers. En 's avonds dient u met een gerust hart over straat te kunnen lopen.
 • Veiligheid in huis
  De meeste ongelukken gebeuren nog altijd in en om de woning. Daarom moet er in de woning zoveel mogelijk aandacht worden besteed aan het voorkomen van dit soort ongelukken. Verder blijkt dat veel mensen bang zijn voor inbraak. Vanzelfsprekend moet de woning ook daartegen zoveel mogelijk zijn beschermd.
 • Gebruiksgemak
  Hierbij wordt vooral gekeken naar eisen die de woning en het woongebouw beter geschikt maken voor mensen met lichte functiestoornissen. Maar ook voor anderen zijn deze eisen van belang: gemak dient immers de mens en daarom moet de woning zo praktisch mogelijk zijn.
 • Toegankelijkheid
  In elk geval moet de woning (en natuurlijk ook de toegang tot de woning) zo zijn ingericht, dat nu al mensen in een rolstoel bij u op bezoek kunnen komen. Brede deuren en lage (of helemaal geen) drempels zijn daarvoor noodzakelijk.
 • Aanpasbaarheid
  De woning moet eenvoudig aangepast kunnen worden. Dat kan nodig zijn wanneer bewoners een handicap krijgen. Als bij nieuwbouw of renovatie rekening wordt gehouden met enkele basisprincipes zal later verbouwen van de woning niet moeilijk zijn. Daardoor kan men er, ook indien men in een rolstoel terechtkomt, blijven wonen.

De toetslijst is gerangschikt in deze bovenstaande vijf categorieen.

Selecteer hieronder uw woningtype, daarna kunt u de Thuistest gratis online starten:

      
hide panel Loading...